Slovník cizích slov .net

b - výpis slov 321 - 330

bikros

mládežnická terénní cyklistická disciplína . >> detail

bilabiála

obouretná souhláska . >> detail

bilance

celkový přehled, výsledek nějaké činnosti . >> detail

bilancovat

zhodnocovat určité již ukončené období nebo činnost atd., rozvažovat co bylo provedeno, co se událo. >> detail

bilateralita

dvoustrannost, oboustrannost . >> detail

bilaterální

dvoustranný, oboustranný . >> detail

bilbord, billboard [bilbórd]

velkoplošná reklamní tabule, plakátovací plocha . >> detail

biletář

uvaděč, osoba kontrolující vstupenky . >> detail

bilineární

(v algebře, matematice) lineární forma v obou proměnných. >> detail

bilingvizmus, bilingvismus

dvojjazyčnost, aktivní užívání dvou jazyků na úrovni jazyka mateřského . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.