Slovník cizích slov .net

b - výpis slov 341 - 350

binom

dvojčlen . >> detail

binominální

dvojjmenný, označený dvěma jmény . >> detail

bio-

první část složených slov mající význam život . >> detail

bioaktivace

biologický způsob čištění odpadních vod . >> detail

biocenóza, biocenosa

ekologicky vyvážené společenství organizmů obývající určitý prostor, cenóza . >> detail

biodiverzita, biodiversita

vlastnost veškerých živých systémů vykazovat rozdílnost . >> detail

biodynamika

nauka o životních funkcích organizmu . >> detail

bioelektřina

elektrická energie vznikající při životních pochodech, např. ve svalech a nervech . >> detail

biofág

organizmus živící se na úkor jiných živých organizmů . >> detail

biofilie

pud sebezáchovy . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.