Slovník cizích slov .net

b - výpis slov 351 - 360

biofyzika, biofysika

obor studující biologické soustavy pomocí fyzikálních metod a poznatků . >> detail

biogeneze, biogenese

jedna z hypotéz vzniku života na Zemi, vysvětluje vznik života zákonitým vývojem neživé hmoty . >> detail

bioglyf

stopy po činnosti organizmů . >> detail

biograf

"1. kino; 2. životopisec" . >> detail

biografický

životopisný . >> detail

biografie

životopis . >> detail

biohelmint

cizopasný červ, jehož vývoj probíhá se střídáním hostitelů . >> detail

biochemie

vědní obor studující chemickou podstatu fyziologických funkcí živých organizmů . >> detail

bioklimatologie

obor studující vlivy prostředí na životní procesy v živých organizmech . >> detail

biologie

věda zabývající se studiem živé přírody . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.