Slovník cizích slov .net

b - výpis slov 361 - 370

bioluminiscence

světélkování, spontánní luminiscence některých druhů živých organizmů . >> detail

biom

společenství rostlin a živočichů určité rozsáhlé geografické oblasti spolu s prostředím a makroklimatem . >> detail

biomakromolekula

biopolymer . >> detail

biomasa

celková hmotnost všech organizmů vyskytujících se v určitém okamžiku v biocenóze, obnovitelný zdroj energie vztahující se na jednotku plochy nebo objemu . >> detail

biomechanika

nauka o struktuře a mechanickém chování živých organizmů . >> detail

biometrika

obor využívající metody matematické statistiky při studiu proměnlivosti živých organizmů, biometrie, biostatistika . >> detail

bionika

obor využívající znalost stavby a funkce živých organizmů k řešení technických problémů . >> detail

bioplazma, bioplasma

živá hmota uvnitř i vně buněk . >> detail

bioplyn

kalový plyn, plynné zplodiny vznikající při vyhnívání kalu . >> detail

biopolymer

přírodní látka polymerního typu, biomakromolekula . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.