Slovník cizích slov .net

b - výpis slov 371 - 380

biopotenciál

elektrické napětí naměřené mezi dvěma body tkáně vzniklé důsledkem její činnosti, např. b. srdce, mozku . >> detail

bioprodukt

produkt ekologického zemědělství pracujícího v souladu s přirozenými životními podmínkami . >> detail

biopsie

mikroskopické vyšetření vzorků tkáně vyjmuté ze živého organizmu . >> detail

biorytmus

pravidelné střídání životních dějů . >> detail

bios

1. život, jeho projevy a formy, organická příroda; 2. soubor látek nezbytných pro růst některých kvasinek a hub;počítače (psáno BIOS) zkratka pro: Basic Input Output System. U počítačů IBM kompatibilních se jedná o kód, který je proveden jako první po spuštění počítače. BIOS obstarává základní komunikaci s jednotlivými komponenty (částmi) počítače. Umožňuje programům a operačnímu systému se zařízeními počítače komunikovat a ovládat je.. >> detail

biosféra

část zemského povrchu osídlená organizmy . >> detail

biostatika

věda o vztahu struktury organizmů k jejich funkci . >> detail

biostatistika

"obor využívající metody matematické statistiky při studiu proměnlivosti živých organizmů; biometrie, biometrika" . >> detail

biostimulace

zvyšování obranné schopnosti organizmu . >> detail

biota

rostlinný a živočišný život určité oblasti . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.