Slovník cizích slov .net

b - výpis slov 41 - 50

bakchanálie, bakchanále

"antická slavnost k poctě boha vína a úrody; nevázané hýření" . >> detail

bakchantka

"vášnivá, smyslná žena; účastnice bakchanálií, menáda" . >> detail

bakláž

uzávěra přístavu nebo ústí řek pevným nebo plovoucím zařízením . >> detail

baklažán

"mohutná jednoletá bylina pěstovaná pro temně fialovou bobuli hruškovitého tvaru používanou jako zelenina; lilek vejcoplodý, patlažán" . >> detail

bakšiš

"spropitné; drobný peníz" . >> detail

bakteriální

související s bakteriemi, vyvolaný bakteriemi . >> detail

baktericidní

usmrcující, ničící bakterie . >> detail

bakterie, baktérie

kmen nejjednoduších jednobuněčných mikroorganizmů, majících jadernou hmotu rozptýlenou po celé buňce . >> detail

bakterio-, bakteri-

první část složených slov mající význam bakterie, bakteriální . >> detail

bakteriofág

"mikroorganizmus podobný virům, schopný svými enzymy napadat a ničit bakterie; bakteriožrout" . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.