Slovník cizích slov .net

b - výpis slov 491 - 500

bombshell

z angličtiny, v českém prostředí používáno zejména pro označení velmi atraktivní ženy, dívky; v angličtině má význam: nenadálá, šokující a většinou negativní zpráva, (dělostřelecký) granát. >> detail

bon

cenný papír . >> detail

bona

chůva, vychovatelka . >> detail

bona fide [boná fidé]

v dobré víře, v dobrém úmyslu . >> detail

bonanza

"ložisko vzácných kovů a drahokamů; šťastný nález, obv. zlata; bájný poklad, vysněný obchod" . >> detail

bond

závazek, dluhopis, obligace . >> detail

boneshaker [bounšejkr]

staré jízdní kolo,kostitřas . >> detail

bonifikace

zvýhodnění, náhrada, odškodné . >> detail

bonita

"stupeň jakosti, hodnota; dobrá obchodní pověst" . >> detail

bonitace

odhad, zjištění, určení jakosti, bonitura . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.