Slovník cizích slov .net

b - výpis slov 661 - 670

burzitida, bursitida

zánětlivé onemocnění mazového váčku (burzy) v oblasti kloubu . >> detail

buržoazie, buržoasie

"městské obyvatelstvo; třetí stav; kapitalisté" . >> detail

bustr, booster [bústr]

"1. natáčivý transformátor, indukční regulátor; 2. startovací raketa; 3. oscilátor deformující a prodlužující zvuk kytary" . >> detail

buš

porost suchomilných keřů a nízkých stromů savan a polopouští . >> detail

bušidó

cesta bojovníka, kodex chování samuraje . >> detail

bušl, bushel [bušl]

"1. americká objemová jednotka rovná 35,2391 l; britská objemová jednotka rovná 36,3687 l; 2.hmotnost zemědělských produktů vztažená k tomuto objemu (14,5-27,2 kg)" . >> detail

butan

nasycený uhlovodík užívaný jako chemická surovina a palivo . >> detail

butik, boutique [butyk]

obchod s módními oděvy, doplňky a kosmetikou . >> detail

buton

kulatá náušnice s jedním drahokamem, perlou nebo korálem . >> detail

butonizace

tvorba květních poupat (v biologickém (fenologickém) pojetí). >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.