Slovník cizích slov .net

c - výpis slov 191 - 200

civilita

občanství, občanskost . >> detail

civilizace, civilisace

"hmotné a duchovní projevy lidské společnosti v historické posloupnosti; kultura, vzdělání" . >> detail

civilizační, civilisační

podporující civilizaci, směřující k civilizaci, vyplývající z civilizace, zušlechťující . >> detail

civilizmus, civilismus

umělecký směr počátku 20. století zdůrazňující střízlivý vztah ke skutečnosti a obdiv k technické civilizaci . >> detail

civilní

"nevojenský, neuniformovaný, necírkevní, občanský; věcný, prostý" . >> detail

civis,

občan . >> detail

cizelovat, ciselovat

"1. opracovávat, zdobit kovové předměty tepáním, rytím; 2. zdokonalovat, vylepšovat" . >> detail

cizura,

odstřižky kovu při ražbě mincí . >> detail

clavecin [klafsén]

strunný klávesový hudební nástroj, cembalo, clavicembalo, harpsichord . >> detail

clavicembalo [klavičembalo]

strunný klávesový hudební nástroj, cembalo, clavecin, harpsichord . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.