Slovník cizích slov .net

c - výpis slov 231 - 240

compact disc [kompakt dysk]

kompaktní deska, kompakt, cédéčko, zkratka CD . >> detail

company [kampeny]

"společnost, sdružení; skupina, shromáždění. účast" . >> detail

con-, kon-

první část složených slov mající význam s, se, spolu . >> detail

conceptual-art [konseptjuel árt]

výtvarný směr 60. let 20. století soustředěný na nápad více než na jeho realizaci . >> detail

concertino [končertýno]

"hudební skladba menšího rozsahu a menší obtížnosti než koncert; malá skupina sólových hudebníků" . >> detail

concerto grosso [končertogroso]

druh barokní instrumentální skladby střídajíci orchestr a concertino . >> detail

conditio sine qua non [kondýció sinekvá nón]

"podmínka, bez které nelze; nezbytná podmínka" . >> detail

conductus [konduktus]

středověká vícehlasá skladba, kondukt . >> detail

confessio

konfese . >> detail

config [konfig]

zvláštní textový soubor ovládající určité aspekty výkonu operačního systému v MS-DOS a OS/2 . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.