Slovník cizích slov .net

c - výpis slov 251 - 260

contredanse, contre-danse [kontrdáns]

starší řadový živý společenský tanec . >> detail

cookie

počítače: v angličtině znamená: sušenka, koláček. V oblasti počítačů se ale jedná o textový soubor, který si uloží internetový prohlížeč na žádost webové stránky na disk uživatele. Cookie se také mnohdy označuje jako: web cookie, HTTP cookie. Používá se často po identifikaci nebo autentifikaci uživatele na dané webové stránce. Uživatel může cookie soubory skrze webový prohlížeč kdykoliv smazat.. >> detail

cooler [kúlr]

míšený nápoj z ovocné šťávy s vínem nebo destilátem . >> detail

copyright [kopirajt]

doložka o výhradě autorského práva . >> detail

cor [kor]

srdce . >> detail

córdoba [kordoba]

měnová jednotka Nikaraguy . >> detail

corium

korium . >> detail

corner [kómr]

skoupení určité komodity na trhu s úmyslem prodávat později za vyšší cenu nebo vedoucí k růstu cen okamžitě . >> detail

cornflakes, corn-flakes [kórnflejks]

kukuřičné lupínky . >> detail

coroner

koroner . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.