Slovník cizích slov .net

c - výpis slov 271 - 280

countdown [kauntdaun]

odpočítávání . >> detail

country [kantri]

"1. země, kraj, venkov, půda; 2. country music" . >> detail

country music [kantri mjúzik]

"původní lidová hudba jižních a západních amerických států; kovbojské písně s doprovodem kytary nebo houslí" . >> detail

country-rock [kantrirok]

folk-rock . >> detail

court d'honneur [kúr donér]

čestný dvůr u budov ve tvaru U, příznačný pro baroko . >> detail

cover girl [kavrgérl]

fotomodelka, žena vyobrazená na titulní straně časopisu . >> detail

cover story [kavr story]

článek nebo příběh v časopise pojednávající o věci, subjektu zobrazeném na přední obálce . >> detail

coworking

styl práce, kdy je pracovní prostředí sdíleno více pracovníky (většinou živnostníky). V drtivé většině nepracují spolu ve stejné organizaci, často mají odlišné profese (grafik, programátor atd.). Výhodou je, že i když pracují každý sám na svém projektu, nepracují izolovaně od světa doma, jsou v kolektivu a mohou se například i navzájem inspirovat. Pracovním prostředím může být kancelář, ale i upravený byt nebo prostředí s několika kancelářemi a přidruženými prostory pro další aktivity a využití.. >> detail

crack [krek]

derivát kokainu, mimořádně toxická droga . >> detail

cracker

krekr . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.