Slovník cizích slov .net

c - výpis slov 281 - 290

crapware

počítače: označení pro programy či aplikace, které jsou dodávané jako předinstalované na nových počítačích či jiných elektronických zařízeních (tablety, mobilní telefony). V případě crapware se jedná často o zkušební verze programů, nebo programy jejichž licence zakoupil hromadně výrobce daného zařízení (většinou počítače). Výhodou je, že dané zařízení zvládá všechny základní funkce již při prvním zapnutí, nevýhoda poté je, že mnohé crapware jsou např. jen ve formě 30-ti denních zkušebních verzí (poté je nutno platit), nebo že daný uživatel takový program vůbec nechce.. >> detail

crash [kreš]

"1. druh lněné tkaniny; 2. autonehoda, zejm. při automobilových závodech" . >> detail

crazy [krejzi]

bláznivý, potřeštěný, šílený . >> detail

crazy komedie [krejzi komedye], crazy comedy [krejzi komedy]

žánrový typ komedie se ztřeštěnými situacemi a množstvím gagů . >> detail

CRC

počítače: zkratka pro anglické: Cyclic redundancy check, český překlad: Cyklický redundantní součet. Jedná se o kontrolní součet, tedy kód, který slouží k detekci chyb při přenosu dat v počítačových sítích, nebo na fyzických datových nosičích. Kontrolní součet CRC dokáže určit, zda jsou data přenesena v pořádku, tedy zda jsou totožná. Výhodou je, že je podstatně kratší než data, z nichž se vypočítává.. >> detail

credlt cerd [kredyt kárd]

kreditní (úvěrová) karta umožňující držiteli vybírat hotovost nebo nakupovat na úvěr . >> detail

cremnofobie

řecky, chorobný strach před prázdnem, závrať osob neurasthenických při pohledu do propasti.. >> detail

crescendo [krešendo]

postupně silněji . >> detail

CRM

zkratka pro anglické Customer Relationship Management – neboli česky: řízení vztahů se zákazníky. Jedná se o práci s informacemi pomocí softwaru, který umožňuje efektivní využití získaných informací se současnými nebo budoucími zákazníky, od evidence kontaktování, vedení výsledků objednávek přes vystavení fakturace za služby až po zákaznickou podporu služeb, které firmy poskytuje. CRM využívají firmy, ale i živnostníci.. >> detail

croissant [kruasán]

pečivo z listového těsta plněné různou náplní . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.