Slovník cizích slov .net

c - výpis slov 291 - 300

cross country, cross-country [kros kantri]

přespolní běh . >> detail

crossing-over [krosing ouvr]

náhodná výměna chromozomových segmentů . >> detail

crowdfunding

podnikání, finance. Označení pro způsob získání finančních prostředků (kapitálu), kdy jsou osloveni podporovatelé z široké veřejnosti (crowd znamená anglicky: dav). Jedná se tak o formu sbírky, můžeme ji označit za: veřejnou sbírku. Často bývá crowdfunding využíván v prostředí Internetu a to zejména pro získání prostředků pro spuštění projektu (startupu). Crowdfunding se ale využívá i v oblasti neziskové, politické (podpora kandidáta) nebo charitě.. >> detail

cruising [krúzing]

anonymní sexuální kontakty, obv. homosexuální . >> detail

crux [krúx]

kříž . >> detail

cryptowall

počítačový vir (obecně: malware), v tomto případě často klasifikován jako trojský kůň, který po infekci počítače zašifruje soubory a po uživateli vyžaduje zaplacení výkupného. Po jeho zaplacení útočníci slibují, že zašlou klíč pro dešifrování souborů. Nikde však neexistuje záruka, že klíč pro zpřístupnění souborů opravdu zašlou, komunikace s nimi je totiž vedena přes anonymní sítě, i výpalné chtějí zaslat pomocí anonymních elektronických měn. K zavirování počítače většinou dojde přes zavirovanou přílohu podvodného emailu nebo například přes reklamu na podezřelých webových stránkách. Cryptowallem jsou postihovány počítače s Windows.. >> detail

CSc.

vědecký titul udělován v Československu po vzoru Sovětského svazu. Titul byl udělován v letech 1953 až 1998. Zkratka CSc. pochází z latinského 'candidatus scientiarum'. Umisťuje se za jméno. Dnes jej nahradil mezinárodně uznávaný doktorský titul Ph.D.. >> detail

CSS

CSS - počítače: zkratka pro anglické: Cascading Style Sheets, česky: kaskádové styly. Jedná se o jazyk, pro popis vzhledu dokumentů napsaných ve značkovacím jazyce (např. HTML). Definuje barvy, rozložení i použitá písma a fonty. Typickým příkladem aplikace CSS stylů je jazyk HTML a webové stránky. CSS ale lze aplikovat i na XHTML nebo jakýkoliv dokument v jazyce XML. CSS používá princip kaskády, kdy definice vzhledu postupuje od nejobecnějších prvků až k těm nejkonkrétnějším.. >> detail

CSV

počítače: zkratka pro anglické: Comma-separated values. Česky: hodnoty oddělené čárkami. Jedná se o formát pro datový soubor v textovém formátu, který slouží pro export nebo import dat v tabulkách. Tato data lze následně importovat v tabulkovém procesoru. Jednotlivé položky na řádcích jsou oddělené čárkou (,).. >> detail

CTO

business, ekonomie: zkratka pro anglické: Chief Technology Office. Jedná se o výkonnou manažerskou pozici v organizace či podniku. Do češtiny přeložitelná jako technický ředitel firem, které vyrábí produkty, případně u IT firem. Zodpovědností CTO je výzkum a vývoj produktů, technologií a organizovat technické záležitosti produkce. Termín se používá zejména v americké angličtině, ale běžný je dnes i v češtině.. >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.