Slovník cizích slov .net

c - výpis slov 341 - 350

cypřiš

štíhlý kuželovitý jehličnatý strom . >> detail

cyriak

člen mnišského řádu . >> detail

cyrilice, kyrilice

slovanské písmo vytvořené koncem 9. století . >> detail

cysta

"váček, měchýř; patologická dutina v orgánu" . >> detail

cystalgie

bolest v močovém měchýři . >> detail

cystin

složka bílkovin . >> detail

cystoskopie

vyšetření močového měchýře pomocí endoskopu . >> detail

cyto-

první část složených slov mající význam buňka, buněčný . >> detail

cytogenetika

obor zabývající se genetickými jevy na buněčné a jaderné úrovni . >> detail

cytologie

buněčná biologie . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  

Nová slova: ascites, korkovné, divestice, glykemický, proteomika, deionizace, palpační . . . . . . > další nová slova

© 2006-2022 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.