Slovník cizích slov .net

c - výpis slov 351 - 360

cytolýza, cytolysa

rozpouštění, rozpad buňky . >> detail

cytoplazma, cytoplasma

protoplazma vyskytující se mimo buněčné jádro . >> detail

cytostatikum

látka tlumící růst a rozmnožování buněk zejm. nádorových tkání, karcinostatikum . >> detail

cytotoxický

rozrušující, otravující buňky . >> detail

Czech Made [ček mejd]

označení českého kvalitního zboží . >> detail

čabraka

"1. ozdobná pokrývka; 2. ornamentální motiv" . >> detail

čača, ča-ča, cha-cha

moderní společenský tanec kubánského původu . >> detail

čádor

druh islámského oděvu pro ženy. Jedná se o dlouhý oděv z většinou černé látky, který zakrývá celé tělo až po kotníky. Zakrývá i vlasy, jediné co nechává nezakryté jsou ruce a obličej. Nosí se převážně v Iránu.. >> detail

čachr

nepoctivé jednání . >> detail

čáka

vysoká, tvrdá parádní čepice k uniformě (havířské, vojenské). Tvarem se blíží více či méně kuželu nebo válci.. >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.