Slovník cizích slov .net

c - výpis slov 411 - 420

chandra

sklíčenost, stesk, těžkomyslnost . >> detail

chanel [šanel]

dámský oděvní styl typický jednoduchostí a elegancí . >> detail

change [čejndž i šánž]

"změna, směna, výměna; ch. office. >> detail

chaos

"zmatek, nepořádek; stav s vysokou neuspořádaností" . >> detail

chaotický

neuspořádaný, bezhlavý, zmatený . >> detail

charakteristický

význačný, výrazný . >> detail

charakteristika

vystižení podstaty jevu, podstatných znaků . >> detail

charakterní

"1. statečný, čestný; 2. představující vyhraněné povahové typy postav" . >> detail

chargé d'affaires [šarže dafér]

"diplomatický zástupce nejnižší hodnosti; dočasný diplomatický zástupce vedoucího zastupitelského úřadu" . >> detail

charita

"1. křesťanská láska k bližnímu; 2. dobročinnost organizovaná a prokazovaná na podkladě křesťanské lásky" . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.