Slovník cizích slov .net

c - výpis slov 441 - 450

cheirospazmus, cheirospasmus

křeč svalů na rukou . >> detail

chemický

týkající se chemie, související s chemií . >> detail

chemie

nauka o složení hmoty a stavby látek, o reakcích a jevech, které tyto přeměny doprovázejí . >> detail

chemikálie

"1. látka získaná chemickým procesem; 2. látka určená k uskutečnění chemické reakce" . >> detail

chemisorpce

chemická sorpce . >> detail

chemizmus, chemismus

chemická stránka dějů nebo látek . >> detail

chemlon

polyamidové vlákno . >> detail

chemo-, chemi-

první část složených slov mající význam chemie, chemický . >> detail

chemoterapie

léčení pomocí chemických prostředků . >> detail

cherakter

"povaha; souhrn vlastností, u člověka zejm. morálních; osobnost" . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.