Slovník cizích slov .net

c - výpis slov 41 - 50

casterboard

sportovní vozítko se dvěma kolečky. Jeho nejbližším příbuzným je skateboard. Oproti skateboardu je zde ale zásadní rozdíl v konstrukci, kdy casterboard se skládá ze dvou desek spojených torzní tyčí. Při pohybu se proti sobě pohybují obě tyto desky a dochází k pohybu případně změně směru jízdy. Oproti skateboardu je méně stabilní a jízda na něm je náročnější. Alternativně je casterboard nazýván i waveboard.. >> detail

casting [kástyng]

nabídka, výběr, konkurz na obsazení filmových a podobných rolí . >> detail

castrizmus, castrismus [kastrizmus]

politický systém na Kubě za F. Castra . >> detail

castrum

kastrum . >> detail

casule

kázule . >> detail

casus [kázus]

případ, důvod . >> detail

catering [kejhing]

objekty na zásobení letadel pokrmy a dalšími potřebami pro cestující . >> detail

catgut

katgut . >> detail

catch as catch can [keč ez keč ken]

chyť, jak můžeš, zápas ve volném stylu, wrestling . >> detail

Caudillo [kaudyljo]

španělsky vůdce, označení diktátora Franka . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.