Slovník cizích slov .net

c - výpis slov 491 - 500

cholerik

vznětlivý, výbušný typ člověka . >> detail

cholesterol

organická látka ze skupiny steroidů . >> detail

choliamb

druh šestistopého jambického verše . >> detail

chondra

drobný kuličkovitý útvar o průměru asi 1 mm v některých kamenných meteoritech . >> detail

chondro-

první část složených slov mající význam chrupavka, chrupavčitý . >> detail

chór

"v antickém divadle místo pro sbor tanečníků a pěvců; sbor; oddělený prostor v kostele" . >> detail

chorál

jednohlasý sborový liturgický zpěv . >> detail

chorda dorsalis [chorda dorzális]

struna hřbetní . >> detail

chordektomie

chirurgické vyjmutí hlasivek . >> detail

chordofon

strunný hudební nástroj . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.