Slovník cizích slov .net

c - výpis slov 501 - 510

chordotomie

chirurgické protětí míšní dráhy jako výkon k utišení bolesti . >> detail

chorea

porucha centrální nervové soustavy projevující se mimovolnými škubavými pohyby, posunčina, tanec svatého Víta . >> detail

choreografie

"kompozice tance; umělecké vedení tanečního (baletního) souboru" . >> detail

choriamb

v antické metrice básnická stopa složená z trocheje a jambu . >> detail

chorioretinitida

zánět duhovky a sítnice oka . >> detail

chorovod

obřadný ruský lidový tanec . >> detail

chotár

"pozemky patřící obci; hranice mezi pozemky dvou obcí" . >> detail

chozrasčot

v centrálně řízeném hospodářství metoda plánovitého vedení podniku . >> detail

chrematistika

starořecké označení pro směnné vztahy, zejm. pro lichvu . >> detail

chrestomatie

výbor z četby . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  

Nová slova: ascites, korkovné, divestice, glykemický, proteomika, deionizace, palpační . . . . . . > další nová slova

© 2006-2022 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.