Slovník cizích slov .net

c - výpis slov 511 - 520

christianizace, christianisace

pokřesťanštění, kristianizace . >> detail

christologie

nauka o životě a učení Ježíše Krista . >> detail

chrom-, chróm-, chromo-, chrómo--

první část složených slov mající význam chrom, chromový . >> detail

chromatický

"1. týkající se barev; 2. související s chromatikou" . >> detail

chromatičnost

barevná jakost světla . >> detail

chromatida, chromatid

podélná polovina chromozomu . >> detail

chromatika

půltónová soustava, na které je založena melodika a harmonie . >> detail

chromato-, chromo-

první část složených slov mající význam barva, barvivo, barevný . >> detail

chromatofor

živočišná buňka obsahující barvivo, pigment . >> detail

chromatografie

chemická metoda rozdělování směsi látek na jednotlivé složky . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.