Slovník cizích slov .net

c - výpis slov 521 - 530

chromatopsie

porucha spočívající v barevném vidění i bezbarvých předmětů nebo ve vidění barevných skvrn . >> detail

chromo-

"1. chrom-; 2. chromato-" . >> detail

chromosféra

vrstva hvězdné atmosféry nad fotosférou . >> detail

chromozom, chromozóm

pentlicovitý útvar v buněčném jádru tvořený deoxyribonukleovou kyselinou a bílkovinami . >> detail

chronemika

komunikace: spadá do oblasti neverbální komunikace. Způsob nakládání s časem a jeho strukturování při komunikaci s dalšími osobami. Např. někdy může jít o zbytečně protahovanou komunikaci, jindy rychle ukončenou. Jednat se může také o obavu, že času pro komunikaci (veřejné vystoupení) je mnoho nebo naopak málo vzhledem k obsahu, který chceme sdělit. Chronemika se týká také vyváženého poměru účasti na komunikaci při rozhovoru (dialogu).. >> detail

chronický

dlouhotrvající, vleklý . >> detail

chrono-

první část složených slov mající význam čas . >> detail

chronobiologie

věda o časově podmíněných biologických změnách . >> detail

chronograf

přístroj k zaznamenávání časových údajů . >> detail

chronogram

nápis se zašifrovaným letopočtem ve zvýrazněných písmenech . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.