Slovník cizích slov .net

c - výpis slov 541 - 550

chucpe

slovo původně z hebrejštiny. Označuje výsměšné, drzé chování, které ale není vyloženě v rozporu, resp. se zdá být slušným chováním. Jako synonyma chucpe by se dala označit slova: troufalost, drzost, cynismus, arogance. Typickým příkladem je vrah vrah rodičů, který žádá soud o shovívavost, protože je sirotek.. >> detail

chuligán

mladý, pobuda, darebák, ničema . >> detail

chunta, junta [chunta]

"sbor, výbor; ve španělském a latinskoamerickém prostředí označení dočasné vlády" . >> detail

chural

mongolský orgán státní moci . >> detail

churme

subtropický a tropický ovocný strom i jeho plod žluté, červené nebo oranžové barvy velikosti pomeranče, kaki, tomel . >> detail

chutney [čatny]

"silně aromatická pikantní zavařenina ze zeleniny nebo ovoce; příloha k masu" . >> detail

chylo-

první část složených slov mající význam míza, šťáva . >> detail

chypre [šipr]

parfém z orientálních pryskyřic . >> detail

< Předchozí 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.