Slovník cizích slov .net

d - výpis slov 1021 - 1030

duplikace

zdvojení . >> detail

duplikát

"druhé vyhotovení podle originálu mající stejnou platnost jako originál; kopie" . >> detail

dur

tvrdá hudební tónina . >> detail

dur-

první část složených slov mající význam tvrdý, pevný . >> detail

durace

finance: definuje míru rizika u pevně úročených finančních nástrojů (například dluhopisů). Durace totiž ukazuje citlivost konkrétního investičního nástroje na změny úrokových sazeb. Například durace 3 nám říká, že daný nástroj v případě vzrůstu úrokových sazeb o 1 % ztratí 3 % své vnitřní hodnoty a naopak při poklesu úroku o 1 % vzroste vnitřní hodnota o 3 %. Platí tedy pravidlo, že čím je durace nižší tím je nižší riziko, že protistrana nesplatí své závazky. Durace je závislá především na splatnosti např. daného dluhopisu.. >> detail

dural

lehká, tvrdá a pevná slitina hliníku a mědi s příměsí hořčíku a manganu . >> detail

durée [dyré]

trvání, prožívaný čas . >> detail

durch

skrz, veskrze . >> detail

durit

základní petrografická složka černého uhlí . >> detail

durman

rostlina z čeledi lilkovitých obsahující jedovaté alkaloidy . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.