Slovník cizích slov .net

d - výpis slov 1041 - 1050

dynamo

generátor k výrobě stejnosměrného proudu . >> detail

dynastie

panovnický rod v monarchii . >> detail

dynoda

jedna z elektrod elektronky . >> detail

dys-

první část slov označující zeslabení,vadnost,poruchu . >> detail

dysbázie, dysbasie

porucha rovnováhy způsobující potíže udržet se ve stoji nebo v chůzi . >> detail

dysbulie

chorobná nerozhodnost, abulie . >> detail

dysfemizmus, disfemismus

slovo se silně negativním citovým zabarvením . >> detail

dysforie

stav úzkosti . >> detail

dysfunkce

narušená nebo odchylná funkce orgánů . >> detail

dysgnózie, dysgnosie

vývojová porucha schopnosti spojit vnímané vjemy s jinými, např. s představami . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.