Slovník cizích slov .net

d - výpis slov 1051 - 1060

dysgrafie

porucha motorické složky psaní . >> detail

dyschronie

psychologie: ztráta jakéhokoliv vnímání času; obecně: časové nesladění. Někdo je tedy v něčem rychlejší a někdo pomalejší (např. učení). >> detail

dyskoordinace

porucha plynulosti a souhry volních pohybů . >> detail

dyslalie

špatná výslovnost hlásek, patlavost . >> detail

dyslektik

ten kdo trpí dyslexií, tedy poruchou schopnosti číst. >> detail

dyslexie

označení všech drobných specifických poruch učení, porucha schopnosti čtení, legastenie . >> detail

dysmelie

vrozený nedokonalý vývin některého orgánu . >> detail

dysmenorea

bolestivá porucha menstruace . >> detail

dysmimie

porucha gestikulace, šklebivost . >> detail

dysmuzie, dysmúsie

chorobný nedostatek nebo ztráta smyslu pro hudbu, amuzie . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.