Slovník cizích slov .net

d - výpis slov 1061 - 1070

dysodie

porucha zpěvného hlasu . >> detail

dysorexie

porucha chuti . >> detail

dysortografie [dyzortografie]

vývojová porucha spojená s neschopností naučit se správně pravopis, grafastenie . >> detail

dyspareunie

druh sexuální poruchy projevující se bolestivou souloží . >> detail

dyspepsie

porucha trávení . >> detail

dysplazie, dysplasle

zrůdnost orgánů nebo organizmů . >> detail

dysrytmie

porucha pravidelné činnosti některého orgánu, pohybu nebo mluveného projevu . >> detail

dystopie

medicína: nesprávné uložení nebo poloha orgánu, tkáně nebo např. zubu mimo zubní oblouk;smyšlená společnost, která se vyvinula nesprávným směrem, vládne v ní totalita, nesvoboda, má zničené životní prostředí;literární a filmový žánr (většinou sci-fi), který popisuje děj ve smyšlené, nesprávným směrem se vyvinuté společnosti. Jako příklad lze uvést např. díla Karla Čapka Válka s mloky, R.U.R. nebo román 1984 George Orwella.. >> detail

dystrofie

chorobný stav způsobený poruchou výživy tkání nebo látkové výměny provázený změnami vzhledu . >> detail

dysurie

obtížné nebo bolestivé močení . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.