Slovník cizích slov .net

d - výpis slov 101 - 110

deetatizace, deetatisace

odstátnění, privatizace . >> detail

deexcitace

převedení vzbuzeného atomu do základního stavu . >> detail

defekace

kálení, vyprazdňování střevního obsahu . >> detail

defekt

vada, poškození, porucha, nedostatek . >> detail

defektní

"vadný, porušený, porouchaný; zdravotně postižený" . >> detail

defektologie

nauka o zdravotně postižených lidech, zejm. dětech . >> detail

defektoskopie

metoda zkoumání defektů v makroskopické struktuře materiálu nebo v chemickém složení těles bez jejich porušení . >> detail

defeminizace, defeminisace

"1. ztráta znaků charakteristických pro ženy; 2. upřednostnění přijímání mužů s cílem snížit nadměrný počet žen, např. ve školství" . >> detail

defenestrace

vyhození z okna . >> detail

defenziva, defenziva, defensiva

obrana, odrážení útoku . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.