Slovník cizích slov .net

d - výpis slov 111 - 120

defenzivní, defenzívní, defensivní-

obranný, obranářský, omezený na obranu . >> detail

deferent

hlavní kruhová dráha v geocentrické soustavě, po které se pohybuje střed epicyklu . >> detail

defétistický

poraženecký, s nedostatkem sebedůvěry, malodušný. S přesvědčením, že je zbytečné o něco usilovat, nevěřící v úspěch daného usilování či snahy.. >> detail

defétizmus, defétismus

poraženectví, nedostatek sebedůvěry a víry v možný úspěch . >> detail

defibrilátor

přístroj odstraňující fibrilaci srdce elektrickým výbojem . >> detail

deficience

nedostatek, nedokonalost, vada . >> detail

deficit

schodek, ztráta, nedostatek . >> detail

defilé, defilírka,

slavnostní pochod, přehlídka . >> detail

defilovat

provádět defilé; pochodovat ve sledu, ve slavnostním pochodu, například před tribunou;přeneseně: pohybovat se v nějaké posloupnosti, sledu. >> detail

definice

"slovní zavedení a objasnění obsahu, významu pojmu nebo výrazu; výměr" . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.