Slovník cizích slov .net

d - výpis slov 131 - 140

deformace

"změna objemu a tvaru těles způsobená vnější silou; přetvoření, znetvoření, deformita" . >> detail

deformita

"znetvoření, zkřivení, úchylka od přirozeného tvaru; deformace" . >> detail

defragmentace

(pc.) proces při kterém se odstraňuje fragmentace dat na hard disku počítače, nesouvislé části dat (souborů) jsou uspořádávany do souvislejších celků, výsledkem je rychlejší práce s daty (soubory), protože související části souborů jsou spojeny. >> detail

defraudace

zpronevěra;bezprávní přivlastnění svěřeného majetku (peněz). >> detail

defraudant

ten, kdo se dopustil defraudace, zpronevěry. >> detail

degenerace

"zeslabení, úpadek schopnosti; vývojový ústup, zvrhnutí se od normálního nebo progresivního vývoje" . >> detail

degenerativní

mající znaky úpadku, chátrání, zvrhlosti . >> detail

degenerovaný

odrodilý, zvrhlý, zrůdný, zhanobený . >> detail

deglaciace

ústup zalednění . >> detail

degradace

"1. snížení, pokles, znehodnocení; 2. zbavení hodnosti, funkce; 3. rozklad makromolekulárních látek na nízkomolekulární" . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.