Slovník cizích slov .net

d - výpis slov 151 - 160

dehydratovaný

dehydrovaný . >> detail

dehydrogenace,

odštěpení vodíku z organické látky . >> detail

dehydrovaný, dehydratovaný

zbavený vody, odvodněný . >> detail

deifikace

zbožnění, zbožštění . >> detail

deinfibulace

odstranění sešití po chirurgickém zákroku (sešití stydkých pysků žen), který má zamezit pohlavnímu styku.. >> detail

deionizace

latinsky: deionisátió - z latinského: dé = od, z a řeckého ienai = cestovat. Pojem deionizace znamená odstraňování elektricky nabitých částic, tedy iontů z daného -obvykle vodného- prostředí. Jedná se tak o jednu z metod zbavujících vodu rozpuštěných minerálních látek, tj. solí. K tomuto účelu se často využívají některé makromolekulární látky (např. syntetické pryskyřice) schopné zachytit ionty solí z roztoku a vyměnit je za vodíkové a hydroxidové ionty (funkce iontoměniče). Kvalita deionizace se posuzuje obvykle měřením specifické vodivosti upravené vody, která by měla být velmi nízká. Metoda deionizace je nejčastěji používaná pro úpravu vlastností vody, která je pak v deionizované formě užívána k různým speciálním účelům - např. laboratorním, průmyslovým, použití ve farmacii, kosmetice apod. Konzumace deionizované vody je zdravotním rizikem.. >> detail

deizmus, deismus

názor připouštějící existenci Boha, který svět pouze stvořil, ale dále do něj nezasahuje . >> detail

déjá vu [deža vi]

již viděné . >> detail

déjeuner [dežené]

druhá snídaně, přesnídávka . >> detail

deka-

první část složených slov mající význam desetinásobek, desetinásobný . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.