Slovník cizích slov .net

d - výpis slov 161 - 170

dekáda

soubor deseti prvků, období deseti dnů, desetiletí . >> detail

dekadence

"úpadek, úpadkovost; umělecký směr přelomu 19. a 20. století; bohémský pesimizmus" . >> detail

dekadentní

úpadkovitý. >> detail

dekadický

desítkový . >> detail

dekaedr

desetistěn . >> detail

dekagram

deset gramů, deko . >> detail

dekalog

desatero, deset božích přikázání . >> detail

dekameron

"soubor deseti příběhů; příběh nebo příběhy deseti dnů" . >> detail

dekan

"lineární nasycený uhlovodík s deseti atomy uhlíku; úsek ekliptiky o velikosti 10 stupňů" . >> detail

děkan

"1. církevní hodnostář; 2. akademický hodnostář stojící v čele fakulty" . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.