Slovník cizích slov .net

d - výpis slov 221 - 230

deleatur

korekturní znaménko pro zrušení části textu . >> detail

delegace

"1. skupina zástupců, poselstvo; 2.přenesení moci, pravomoci, věci k vyřízení" . >> detail

delegát

zmocněný nebo zvolený zástupce, člen delegace . >> detail

delegovat

"vyslat někoho jako zástupce; přenést moc, pravomoc" . >> detail

delfín

"1. ozubený savec z řádu kytovců schopný se učit; 2. plavecký styl" . >> detail

delfinárium

umělá nádrž pro delfíny . >> detail

delicato [delikáto]

volně . >> detail

delikatesa

"1. jemnost, delikátnost; 2. pochoutka, lahůdka, specialita" . >> detail

delikátní

"1. jemný, lahodný, jemnocitný, taktní; 2. ožehavý, choulostivý, vyžadující obezřetnost" . >> detail

delikt

"přečin, poklesek, porušení práva; provinění" . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  

Nová slova: ascites, korkovné, divestice, glykemický, proteomika, deionizace, palpační . . . . . . > další nová slova

© 2006-2022 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.