Slovník cizích slov .net

d - výpis slov 241 - 250

demagog

kdo používá demagogie, demagogických prostředků, tedy zkreslených zjednodušených argumentů; hist. ve st. Řecku hl Athénách: vůdce, rádce lidu. >> detail

demagogický

zavádějící, klamný . >> detail

demagogie

využívání zkreslených zjednodušených argumentů, působících zejména na city a předsudky, k ovlivňování jednotlivců a skupin . >> detail

demarkace

vytyčení hranic, rozhraničení . >> detail

demarše

diplomatický zákrok, vystoupení, důrazné upozornění, protest . >> detail

dematerializace, dematerialisace

odhmotnění, odtělesnění . >> detail

demence

duševní nemoc, která se projevuje oslabením rozumových schopností v důsledku degenerativních přeměn v mozkové tkáni . >> detail

dement

"člověk postižený demencí, tedy duševní nemocí, kdy dochází k degenerativním změnám v mozkové tkáni; blbec" . >> detail

dementi

úřední popření nebo vyvrácení zprávy . >> detail

dementní

"nesmyslný, bezesmyslný, nerozumný; otupělý, zblblý; slabomyslný" . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.