Slovník cizích slov .net

d - výpis slov 281 - 290

demoralizace, demoralisace

"úpadek mravů, ztráta mravní odpovědnosti, mravní rozklad; úpadek smyslu pro mravní hodnoty; uvolnění kázně" . >> detail

démos

ve starověkém Řecku lid, obyvatelstvo určitého území nebo správní jednotka, obec . >> detail

demoskopie

výzkum veřejného mínění . >> detail

démotický

lidový, hovorový. Například jazyk, v Egyptě démotické písmo jako lidové písmo vytvořené z hieratického písma.. >> detail

demotivace

snížení, úpadek, ztráta zájmu, motivu . >> detail

demoverze

předběžná ukázka, demo . >> detail

denacifikace

odstranění nacistů a jejich vlivu v poválečném Německu . >> detail

denar

měnová jednotka bývalé jugoslávské republiky Makedonie . >> detail

denatalita

pokles porodnosti . >> detail

denaturace

"1. zbavení původní podoby; 2. znehodnocení látek 3. d. bílkovin. >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.