Slovník cizích slov .net

d - výpis slov 341 - 350

depot

depo . >> detail

depotní

"1. forma léků s velmi pomalým vstřebáváním; 2. depozitní" . >> detail

depozice, deposice

"1. uložení a svěření do úschovy; 2. zbavení úřadu; 3. písemné svědectví, místopřísežné prohlášení" . >> detail

depozit, deposit, depozitum, depositum

"vklad; vložená částka; uložená věc nebo peníze" . >> detail

depozitář, depositář

"prostor pro uložení sbírek, sklad; uschovatel" . >> detail

depozitní, depositní

"vložený, uložený,deponovaný (např. vklad), depotní; přijímající vklady nebo cenné papíry k úschově a správě (banka)" . >> detail

depravace

zhoršení, úpadek, zkáza . >> detail

depreciace

znehodnocení, snížení hodnoty . >> detail

deprese

"pokles, snížení; prohlubeň, proláklina; stav skleslosti, sklíčenosti" . >> detail

depresivní, depresívní

"tísnivý, skličující; snížený, pokleslý" . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.