Slovník cizích slov .net

d - výpis slov 381 - 390

derogace

zrušení nebo omezení právního předpisu, abrogace . >> detail

derviš

"islámský žebravý mnich; asketa" . >> detail

desant

"výsadek; vojsko určené pro akce na nepřátelském území" . >> detail

descendence

zpětná, sestupná posloupnost, vývojová linie . >> detail

descendenční

"vývojový sestup, ústup; degresivní" . >> detail

descendent

"člen sestupné posloupnosti,potomek; právo příbuzný v sestupném pokolení" . >> detail

descendentní

sestupující, sestupný . >> detail

desenzibilace, desensibilace

snížení, ztráta citlivosti, znecitlivění . >> detail

design [dyzajn]

"vzhled, tvar; návrh tvarování výrobku sjednocující funkční účelnost a estetický vzhled" . >> detail

designace

"1. ustanovení, jmenování do úřadu; 2. označení, pojmenování" . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.