Slovník cizích slov .net

d - výpis slov 391 - 400

designér [dyzajnér]

návrhář, projektant . >> detail

designovaný

jmenovaný do úřadu . >> detail

deskripce

opis, popis . >> detail

deskriptiva

deskriptivní geometrie . >> detail

deskriptivní

"popisný; zabývající se zobrazováním" . >> detail

deskriptor

výraz, který slouží k popisu určité jednotky, například dokumentu. Deskriptorů může být přitom pro jednu jednotku i více. Využívá se pro zpracování a vyhledávání informací.;v počítačové oblasti: heslo, klíčové slovo které charakterizuje tematiku určitého zdroje informací. >> detail

desktop

"deska psacího stolu, stolní; konstrukce zařízení umožňující jeho umístění na stole" . >> detail

desktop publishing [desktop pablišing]

grafická a předtisková příprava pomocí počítače . >> detail

desmo-

první část složených slov mající význam pouto, vazba . >> detail

desorpce

uvolnění adsorbovaných molekul z povrchu látky (adsorbentu) nebo absorbovaných molekul z objemu látky (absorbentu), opačný pochod k sorpci . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.