Slovník cizích slov .net

d - výpis slov 401 - 410

despekt

pohrdání, opovržení . >> detail

desperát

zoufalec, zoufalý odvážlivec . >> detail

despocie

ničím neomezená vláda . >> detail

despota

"neomezený vládce, tyran; panovačný, krutý člověk" . >> detail

destabilita

nevyrovnanost, kolísavost, nestabilnost . >> detail

destabilizace, destabilisace

"znerovnovážnění, ztráta rovnováhy; znejistění, ztráta směru, hodnot, jistot" . >> detail

destilace

oddělování složek kapalných směsí podle rozdílného bodu varu, překapávání . >> detail

destilát

"1. produkt destilace; 2. pálenka, alkoholický nápoj získaný destilací" . >> detail

destilátor

přístroj na destilaci . >> detail

destinace

"určení, předurčení, osud; místo určení, si cesty" . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.