Slovník cizích slov .net

d - výpis slov 441 - 450

determinizmus, determinismus

názor o nutné příčinné podmíněnosti všech událostí, všeobecné zákonitosti příčiny a následku . >> detail

determinovat

určit, předurčit, obdařit vlastnostmi nebo vývojovým nasměrováním . >> detail

deterze, deterse

druh ledovcové eroze . >> detail

detezaurace, detesaurace, dethesaurace

snižování zásoby hotovostních peněz držených obyvatelstvem . >> detail

detonace

výbuch,exploze . >> detail

detoxikace

odstranění jedovatosti, jedovatých látek . >> detail

detrakce

druh ledovcové eroze . >> detail

detrinid

mikročástice hnědého uhlí sloužící jako pojivo při briketování . >> detail

detrit, detritus

"drť, suť vzniklá přirozeným rozpadem hornin; biol. rozpadající se odumřelá organická hmota v ekosystému" . >> detail

detronizace, detronisace

svržení z trůnu,sesazení panovníka . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.