Slovník cizích slov .net

d - výpis slov 451 - 460

detto

rovněž, právě tak, totéž, zkratka dto, dtto . >> detail

deus ex machina

"náhlé vyřešení zápletky antické tragédie bohem spuštěným na jeviště pomocí stroje; neočekávané vyřešení problému, sporu autoritou; rozhodnutí shůry" . >> detail

deus sive natura

"bůh neboli příroda; panteistický názor o božské oduševnělosti celé přírody" . >> detail

deuteranopsie

barvoslepost na zelenou barvu . >> detail

deuterium

těžký vodík, izotop vodíku . >> detail

deutero-

"první část složených slov mající význam 1. druhotný; 2. obsahující deuterium" . >> detail

deuterokanonický

obsažený v Bibli (Starém zákoně) navíc oproti palestinskému kánonu . >> detail

deuteron

jádro deuteria . >> detail

devalorizace, devalorisace

znehodnocení . >> detail

devalvace

oficiální snížení zlatého obsahu nebo kurzu, měnové parity peněžní jednotky . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.