Slovník cizích slov .net

d - výpis slov 461 - 470

devaporace

odpařování . >> detail

devastace

ničení, zpustošení . >> detail

devastovaný

zpustošený . >> detail

developer

z angl. vývojář, stavitel, používáno i ve smyslu někoho kdo nakoupí pozemky připraví na nich inženýrské sítě (hrubé stavby) a dále je prodá. >> detail

deverbativum

slovo odvozené od slovesa . >> detail

deviace

"odchylka, úchylka, vybočení; odklon od normy" . >> detail

deviant

jedinec postižený deviací . >> detail

devinkulace

zrušení vinkulace. >> detail

devitalizace, devitalisace

umrtvení nervu v zubu . >> detail

devíza

heslo, průpověď, mravní zásada . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  

Nová slova: ascites, korkovné, divestice, glykemický, proteomika, deionizace, palpační . . . . . . > další nová slova

© 2006-2022 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.