Slovník cizích slov .net

d - výpis slov 501 - 510

dezodorace, desodorace, deodorace-

zbavování vůně nebo zápachu chemickými prostředky . >> detail

dezodorant, desodorant, deodorant-

prostředek na odstraňování nežádoucích pachů . >> detail

dezolátní, desolátní

neutěšený, žalostný, zoufalý . >> detail

dezorganizace, desorganizace

"porušení pořádku; rozvrat, chaos, nepořádek,zmatek" . >> detail

dezorientace, desorientace

"ztráta orientace, bezradnost; úmyslné uvádění ve zmatek" . >> detail

dezoxi-, deoxi-

první část složených slov s významy spojenými s odstraňováním kyslíku . >> detail

dharma

"v hinduizmu vesmírný, kosmický řád, zákon; jeho dodržování v životě jedince; v buddhizmu Buddhovo učení" . >> detail

di-, dis-

"předpona mající význam 1. dvakrát; 2. roz-, naskrz, napříč;" . >> detail

dia-

"předpona mající význam 1. přes,2. diabetický; 3. diapozitiv" . >> detail

diabetes insipidus,

"úplavice močová, žíznivka; choroba z nedostatku antidiuretického hormonu" . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.