Slovník cizích slov .net

d - výpis slov 521 - 530

diafilm

filmový materiál na výrobu diapozitivů . >> detail

diafon

automatický promítací přístroj umožňující promítání diapozitivů s reprodukcí doprovodného textu . >> detail

diafragma

"přepážka, mezistěna; clona; membrána; pórovitá průlinčitá stěna; bránice, dno (pánevní), spodina (úst)" . >> detail

diageneze, diagenese

soubor procesů probíhajících v období mezi uložením sedimentu a jeho metamorfózou nebo jeho zvětráváním . >> detail

diagnostický

zjišťovací, rozpoznávací, testovací . >> detail

diagnostika

"proces rozpoznávání, např. nemoci; testovací technika" . >> detail

diagnostikovat

stanovovat diagnózu . >> detail

diagnóza, diagnosa

"určení, vymezení, stanovení; rozpoznání choroby" . >> detail

diagonál

vzor tkaniny s výrazným šikmým úhlopříčným řádkováním . >> detail

diagonála

úhlopříčka . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.