Slovník cizích slov .net

d - výpis slov 531 - 540

diagram

"grafické nebo schematické znázornění nějakého děje, procesu; v matematické statistice znázornění četnosti jevu" . >> detail

diachronie

sledování časového vývoje . >> detail

diákon

duchovní nižšího svěcení, jáhen . >> detail

diakonie, dlákonie

"služba lásky a pomoc ve všech oblastech lidské nouze, nedílná součást křesťanského poslání; služby bližním v nouzi" . >> detail

diakonikon

postranní prostor při apsidě starokřesťanských a řeckých kostelů určený pro diákony . >> detail

diakritický

rozlišovací, rozeznávací . >> detail

diakritika

užívání diakritických znamének (např. tečka, čárka, otazník) . >> detail

dialektický

"1. týkající se dialektiky; 2. nářeční, dialektový" . >> detail

dialektika

názor, pojetí různosti, rozporu v abstrakci pohybu nebo vývoje . >> detail

dialektizmus, dialektismus

nářeční prvek použitý ve spisovném jazyce . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.