Slovník cizích slov .net

d - výpis slov 541 - 550

dialektologie

odvětví jazykovědy zabývající se studiem nářečí a jejich vývojem . >> detail

diální,

probíhající celých 24 hodin . >> detail

dialog

rozhovor mezi dvěma nebo více osobami . >> detail

dialýza, dialysa

"1. rozklad; oddělování látek procházejících organickými blánami; 2. lék. odstraňování zplodin látkové přeměny z organizmu zadržovaných v organizmu při selhání ledvin" . >> detail

diamagnetizmus, diamagnetismus-

vznik magnetizace orientované proti směru magnetického pole . >> detail

diamant, démant

"1. nejtvrdší nerost, krychlová modifikace uhlíku, velmi cenný drahokam; 2. písmo o velikosti 4 bodů" . >> detail

diametr

průměr . >> detail

diametrální

"procházející středem; protichůdný, protikladný, opačný" . >> detail

dianetika

americká metoda zvyšování duševního potenciálu . >> detail

diapauza, diapeusa

zpomalení nebo zastavení životních projevů živočichů, např. zimní spánek . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.