Slovník cizích slov .net

d - výpis slov 561 - 570

diatéza, diatesa

vrozená dispozice k určitým chorobám, k patologické reakci . >> detail

diatonický

určitým způsobem střídající pět celých tónů a dva půltóny (d. stupnice) . >> detail

diazenitál

astronomický přístroj k určení okamžitého průchodu hvězd vertikálem . >> detail

diazo-,

sloučeniny se skupinou dvou dusíkových atomů . >> detail

diazotypie

způsob záznamu obrazu . >> detail

dicto anno [dyktó anó]

řečeného roku . >> detail

dictum [dyktum]

"řečeno, vyřčeno; slovo, průpověď" . >> detail

didaktický

poučný, poučující, vyučovatelský . >> detail

didaktika

"teorie vyučování a vzdělávání; výchovná tendence" . >> detail

diecéze, diecese

území spravované biskupem, biskupství . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.