Slovník cizích slov .net

d - výpis slov 581 - 590

dietetika

nauka o správné, vhodné výživě zdravých i nemocných . >> detail

dietní

splňující podmínky diety . >> detail

dietologie

podobor vnitřního lékařství zabývající se prevencí, diagnostikou a léčbou poruch výživy . >> detail

difamace

utrhání na cti, ostouzení, pomlouvání, pomluva . >> detail

diference

rozdíl, rozpor, neshoda . >> detail

diferenciace, rozlišení, rozrůznění, odli-

"šení, rozlišování; vývojové rozrůznění" . >> detail

diferenciál

"stroj. soustava spoluzabírajících ozubených kol obv. se dvěma stupni volnosti; mat. nekonečně malý přírůstek proměnné veličiny" . >> detail

diferenciální

zaznamenávající jenom rozdíly, rozlišovací, rozdílový . >> detail

diferenciálový

týkající se převodového mechanizmu diferenciálu . >> detail

diferencovat

"1. stanovovat, zjišťovat odlišnost; 2. mat. vypočítat diferenciál funkce" . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.