Slovník cizích slov .net

d - výpis slov 51 - 60

DBS

zkratka pro anglické: Direct Broadcast Satellite - česky: přímé satelitní vysílání. Tedná se o televizní vysílání, které směřuje a je přijímáno přímo domástnostmi oproti satelitnímu televiznímu vysílání, které přijímají například provozovatelé kabelových televizních sítí.. >> detail

de dato

ode dne, od data, zkratka d.d. . >> detail

de facto [dé faktó]

ve skutečnosti, opravdu, podle skutečného stavu . >> detail

de iure, de jure

podle práva, právně . >> detail

de luxe [de lux i de lix]

luxusní, vynikající . >> detail

de minimis

latinsky: o malých věcech, týkající se malých věcí. Obecně jsou tímto míněny případy malého rozsahu, téměř (nebo doslova) zanedbatelné. Výraz se využívá v právním výrazivu.. >> detail

de novo

biologie: vznik de novo: vznik znova, od začátku, ne dělením (jedná se o protiklad vzniku dělením), bez vztahu mateřského a dceřiného útvaru. >> detail

de omnibus dubitandum est,

o všem je nutno pochybovat . >> detail

de visu [dé vízú]

na pohled . >> detail

de-, dez-

předpona mající význam od,z, pryč . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.